top of page

Polaris Trykk Trondheim

Polaris Trykk Trondheim er et av Norges største avistrykkerier. Her trykkes blant annet hele opplaget for Adresseavisen og Trønder-Avisa, samt delopplag for Verdens Gang, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Aftenposten. I tillegg har trykkeriet en betydelig produksjon av reklameaviser, ukeaviser og diverse bilag til dagsavisene.

Polaris Trykk Trondheim ønsker å fremstå som en kvalitets- og miljøbevisst trykksakleverandør. Trykkeriet er derfor stolt av å kunne tilby miljømerkene Miljøfyrtårn og Svanen på sine produkter.

Fakta:

 • 35 ansatte i en 3 skifts ordning

 • KBA Cortina – «vannfri» coldset og heatset

  • Papir:

   • Coldset: 42,5g News papir, 52g/60g/70g forbedret avispapir

   • Hetset/hybrid: 45g – 115g heatset papir (blankt og matt)

  • 96 siders maskin

   • 96 sider forbedret coldset

   • 80 sider hybrid (2 papirtyper i samme produkt)

   • 32 sider heatset

 • Goss – tradisjonell coldset

  • 42,5g News papir, 52 og 60g forbedret avispapir

  • 80 siders marskin coldset, 40.000x pr. time

 • Plano og ¼ fals, opp til 4 innstikk i plano kjøring

 • Trimmer begge presser

 • Kan trimmes ned til 240 x 330 mm

 • Palleterer og manuell pakking

Addresse

Industriveien 13, 7080 Heimdal (inngang på baksiden av bygget)

Brede Østby

Salgs- og markedsdirektør
Mob +47 922 62 395
brede.ostby@polaristrykk.no

Kjell Kvasnes

Daglig Leder

Mobil +47 950 38 152
Tlf +47 70 17 49 00
kjell.kvasnes@polaristrykk.no

bottom of page