top of page

Slik jobber Polaris Trykk for å bli landets ledende innen trykkI dag trykker Polaris Trykk 110 ulike dagsaviser og store opplag av bilags- og reklametrykksaker ukentlig. Selskapet har store vekstambisjoner, og er etablert som en totalleverandør innen trykk – med fokus på bærekraft, fagkompetanse, kvalitet og lokal tilknytning.

Med syv trykkerier, fra Arendal i sør til Alta i nord, er Polaris Trykk en av de ledende trykkeriene i Norge.I dag har de 140 ansatte og omsetter for rundt 400 millioner – og nå skalerer de opp.

– Vi har stort fokus på å bygge posisjon i markedet som trykkerikonsern, både lokalt og på landsbasis. Kulturen vår er preget av å ivareta lokalt eierskap og tradisjoner, samtidig som vi er et landsdekkende media- og trykkerikonsern med de fordeler det har. Med det kan vi tilby markedet alt fra ide til distribuert trykkprodukt, forteller Brede Østby, salgs- og markedsdirektør i Polaris Trykk.


Brede Østby, salgs- og markedsdirektør i Polaris Trykk.

Tette bånd til lokalsamfunnet

Selskapet har i det siste årene gjort store investeringer i utstyr og kompetanse, og kan derfor levere alle typer trykksaker fra sine syv lokasjoner i landet.

– Polaris Trykk kan levere medlemsblader, sentermagasiner, brosjyrer og trykk i alle formater og papirkvaliteter. Vi er godt kjent for å trykke dagsaviser, men mange er ikke klar over at vi er en totalleverandør. Vi kan trykke alt, helt ned til A4-format, i både små og store opplag, forteller Østby.

I dag trykker Polaris Trykk om lag halvparten av avistitlene i landet, i tillegg til mellom syv og ti millioner eksemplarer av reklame- og bilagsaviser i uka. De sørger for trykk av titler som for eksempel Adresseavisen, Sunnmørsposten, Harstad Tidende, VG, Dagbladet og Aftenposten.Trykt i Norge: Som kunde av Polaris Trykk kan du føle deg trygg på at alt blir produsert i Norge.

Videre står de for bilagsproduksjon og temaaviser til avisene, og reklameaviser for en rekke landsdekkende kjeder som Coop, Norgesgruppen, XXL og Power.

– Vi har en solid kompetanse som er opparbeidet over flere år, og med det brede produktspekteret og lokale tilknytningen, skiller vi oss ut fra mange andre trykkeri. Hos oss vil du bli møtt med ansatte som har lokal kunnskap og nettverk innen distribusjon, samtidig som vi jobber tett sammen i alle lokasjoner for å tilby kundene en totalitet, forteller Østby.

– Det at vi har så tette bånd, gjør at våre kunder slipper å forholde seg til mange ulike selskaper når de ønsker å få trykket og distribuert sine produkter. Det gjelder uansett om du sitter i Harstad eller i Kristiansand, legger han til.

Bærekraft i førersetet

Hvert år kjøper norske bedrifter trykksaker for en verdi over to milliarder av utenlandske trykkerier. Polaris Trykk produserer alt i Norge, og er en del av verdiskapningsaktøren Trykt i Norge. På den måten er de med på å støtte opp under norsk trykk som et kvalitetsstempel. – Det er stor kompetanse innen trykk og grafisk produksjon i Norge. Ved å velge et norsk trykkeri er man med på å støtte opp under og beholde den verdiskapningen og fagkompetansen i landet. Hvert år tar vi inn lærlinger innen grafisk produksjonsteknikk, og det er viktig for oss å holde tradisjonene vedlike, forteller Østby. For bærekraft er en av grunnpilarene til Polaris Trykk. Ved å velge et av deres trykkerier, sørger du som kunde blant annet for et mindre fotavtrykk fordi transporten blir langt kortere. I tillegg er alle produktene Svanemerket.– Vi er bevisste i våre valg av alle produkter og samarbeidspartnere, som gjør at vi for eksempel velger papir fra aktører har bærekraft som en av sine viktigste verdier. Vi har fokus på hva vi bruker av innsatsmidler som papir og farge, og vi er nøye på hvordan vi sorterer og leverer makulatur og annet avfall. Det er store fordeler med å velge et norsk trykkeri, som stadig flere aktører nå er bevisste på, sier salgs- og markedssjefen.

Han mener også at den lokale tilknytningen gjør det enkelt å velge norsk trykk. – Produktene våre er kortreiste når det produseres i et av våre syv trykkerier, og jo nærmere man er kunden, jo bedre samarbeid og service kan man tilby. Vi er fleksible i produktutvalget og tilbyr kort ledetid når det er nødvendig.

Investeringer for kvalitet

Østby forteller at kvalitet er alfa omega for dagens profesjonelle trykkjøpere, og noe de som leverandør setter i førersetet.

– Våre kunder vet som regel hva de vil ha, og vi gjør alt det vi kan for å gi kundene topp kvalitet fra første kontakt til ferdig produkt. Våre medarbeidere har stort fokus på kvalitet og hva dette betyr for kundene våre, og jobber hver eneste dag med forbedringer og rutiner for å videreutvikle produktene.

Allerede i 2014 investerte de i framtidsrettet teknologi i form av en Cortina-trykkpresse fra König-Bauer.  I tillegg til standard avisproduksjoner, kan Polaris Trykk trykke magasiner og brosjyrer i forbedret coldset eller ren heatset. Man kan da trykke alt fra A4-formater til tabloidformat, opp til 96 sider – i alle papirkvaliteter. – Med denne maskinen kan man tilnærme seg et marked langt utenfor avisverden, og tilby produkter i høy kvalitet med kort leveringstid. Det betyr at vi kan tilby alt fra tradisjonelle magasinprodukter, høykvalitets brosjyrer, temamagasiner til dagsaviser eller til lokale idrettslag og foreninger – og til landsdekkende kunder som ønsker at deres utgivelser kvalitetsmessig skiller seg ut i mengden av reklame som distribueres, avslutter Østby.

Comments


bottom of page