top of page

Polaris Trykk Trondheim utvider kapasiteten på KBA Cortina pressen


Polaris Trykk Trondheim installerte i 2014 en ny KBA Cortina-trykkpresse med en kapasitet på 96 sider og 1 fals/produksjonslinje.

Investeringen ga selskapet muligheter for å satse i nye markeder og med nye produkter hvor tradisjonell coldset ikke har den kvaliteten mange ønsker for sine publikasjoner.

Polaris Trykk har satset strategisk på nye produkter, magasiner og bilag til avisene. Denne satsingen har vært vellykket. Dette har medført at man ser både behov og en mulighet for å bygge ut maskinen med ytterligere 1 fals/produksjonslinje som gir tilnærmet en dobling av praktisk kapasitet. De nye mulighetene dette innebærer styrker vår evne til å levere på visjonen om å være Norges ledende og mest fremtidsrettede trykkerigruppering.

Beslutning om investering er gjort, og den økte kapasiteten vil være tilgjengelig fra oktober 2020.

For mer informasjon, ta kontakt med salgs- og markedsdirektør Brede Østby på telefon 922 62 395 eller e-post brede.ostby@polaristrykk.no
bottom of page