top of page

Polaris Trykk Trondheim har investert i ny heatset kapasitet


Polaris Trykk AS har gjennom høsten 2020 installert en ny fals på sin KBA Cortina presse ved sitt anlegg i Trondheim.

Etter at selskapet i 2014 installerte en 96 siders KBA Cortina trykkpresse, har det vært satset på å tilby markedet bedre kvalitetstrykksaker enn det en tradisjonell avispresse gir. Maskinen er satt opp med banetørke slik at man kan kjøre fullverdige heatset produksjoner direkte ut i hastigheter opp til 45 000x/time i formater fra A4 og opp til beskåret tabloid(260x375mm).

«Investeringen er gjort for å møte en større etterspørsel etter produkter som har bedre kvalitet enn tradisjonelle bilag trykket på forbedret avispapir. Maskinen kan kjøre på papir helt opp i 150g tykkelse, i alle glansgrader og papirtyper man ikke før har kunnet kjøre i en avispresse. Med den gode responsen markedet ga oss på produktsiden, ble kapasiteten med kun en fals til tider sprengt, sier salgs- og markedsdirektør Brede Østby.

Videre ser vi at mange av dagens magasinutgivelser trykkes i utlandet. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi skal gjøre vårt til at dette flyttes tilbake til norsk produksjon. I den sammenheng, vil medlemskapet i «Trykt i Norge» være til god hjelp, sier Østby».

De produktmulighetene denne maskinen gir, har gjort at både våre egne og flere eksterne dagsaviser har kunnet gi sine abonnenter noe mer enn kun et dagsavisprodukt. Avisene tilbyr med denne kvaliteten et stort utvalg av tema- og helgemagasiner som løfter totalproduktet på papir.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss så ser vi om våre produkter kan passe for deres utgivelse!Kontaktinformasjon

Brede ØstbySalgs- og markedsdirektør E-post: brede.ostby@polaristrykk.no Tlf: 922 62 395       

bottom of page