top of page
_FULL_20210318_PolarisTrykk-Branding_8791.jpg

Beskåret Bilag Coldset

Trykkes i coldset i tabloidformat og beskjæres ned slik at bilaget klart skiller seg ut i fra avisen. Produktet oppfattes som et magasin og vil derfor ha merverdi for utgiver og leser. Trykkes som regel i 52g, 60g og 70g forbedret avispapir, og er et kostnadseffektivt produkt. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

bottom of page